* A+
* Network+
* CTT+
* Security+
* Linux+

CompTIA leverancier onafhankelijke trainingen en certificeringen zijn bedoeld als DE BASIS voor ICT medewerkers zonder technische vooropleiding. Deze trainingen worden geadviseerd door alle grote software en hardware leveranciers.
Naast de reguliere trajecten verzorgt pqtrain ook speciale CompTIA light trainingen voor Servicedesk en Helpdesk medewerkers.

CompTIA CE Certificeringen.

Tot en met 2010 waren alle CompTIA certificeringen voor life d.w.z dat de certificeringsstatus gekoppeld aan een persoon nooit kwam te vervallen.
Dit is vanaf 1 januari 2011 veranderd. Voor de certificeringen CompTIA A+, CompTIA Network+ en voor de CompTIA Security+ wordt er vanaf 1 januari voldaan aan de internationale eisen voor technische certificering zoals vastgesteld door de ISO (International Standarisation Organisation) en de ANSI (American National Standards Institute).

Gevolg hiervan is dat de certificeringen één maal in de drie jaar vernieuwd worden en om de certificeringsstatus te behouden zal men om de drie jaar de nieuwe examens moeten afleggen. Het is ook mogelijk om via het behalen van punten aan de nieuwe eisen te voldoen (zie HIER een overzicht).

Alle vragen en antwoorden betreft deze Certification Renewal Policy kunt u altijd contact opnemen met pqtrain.

Deze nieuwe programma’s worden aangeduid met CE (continuing education). Deze vermelding komt ook te staan op de certificaten vanaf 1 januari 2011. De oude certificaten blijven geldig voor life zoals altijd beloofd door CompTIA.